Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hộ mệnh


[hộ mệnh]
Tutelary.
Thần hộ mệnh
Tutelary genius.Tutelary
Thần hộ mệnh Tutelary genius


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.