Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
headlight

headlight
['hedlait]
danh từ
đèn pha của xe ô tô ((cũng) headlamp))


/'hedlait/

danh từ
đèn pha (ô tô, xe lửa, xe điện, tàu thuỷ...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.