Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Henry Morgan


noun
a Welsh buccaneer who raided Spanish colonies in the West Indies for the English (1635-1688)
Syn:
Morgan, Sir Henry Morgan
Instance Hypernyms:
pirate, buccaneer, sea robber, sea rover


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.