Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
according to Hoyle
according+to+Hoyle

[according to Hoyle]
saying && slang
according to the rules, if we follow the rules
According to Hoyle, it's your turn to deal the cards.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.