Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
accurately
phó từ
đúng đắn, chính xác, xác đángaccurately
['ækjuritli]
phó từ
đúng đắn, chính xác, xác đáng
to evaluate sb's ability accurately
đánh giá đúng đắn khả năng của aiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.