Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
run/sail before the wind
run/sail+before+the+wind
thành ngữ wind
to run/sail before the wind
(hàng hải) chạy thuyền xuôi gióGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.