Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suffer a setback
suffer+a+setback

[suffer a setback]
saying && slang
lose a game, fail a test, become injured or ill
Italy's soccer team suffered a setback losing to Ireland.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.