Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supermarket

supermarket
['su:pəmɑ:kit]
danh từ
siêu thị


/'sju:pə'mɑ:kit/

danh từ
cửa hàng tự động lớn (bán đồ ăn và đồ dùng trong nhà)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.