Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
surprising
surprising
[sə'praiziη]
tính từ
làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc; đáng sửng sốt
a surprising decision
một quyết định đáng ngạc nhiên
a surprising defeat
một thất bại đáng sửng sốt


/sə'praiziɳ/

tính từ
làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc
surprising progress sự tiến bộ làm mọi người phải ngạc nhiên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.