Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Mount Adams


noun
a mountain peak in southwestern Washington in the Cascade Range (12,307 feet high)
Syn:
Adams
Instance Hypernyms:
mountain peak
Part Holonyms:
Cascades, Cascade Range, Cascade Mountains, Washington, Evergreen State, WA


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.