Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Mt. Ranier


noun
a mountain peak in central Washington;
highest peak in the Cascade Range;
(14,410 feet high)
Syn:
Ranier, Mount Ranier, Mount Tacoma
Instance Hypernyms:
mountain peak
Part Holonyms:
Cascades, Cascade Range, Cascade Mountains, Washington, Evergreen State, WA


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.