Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Paschal celery


noun
any of several types of commercially grown celery having green stalks
Syn:
pascal celery
Hypernyms:
celery


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.