Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
SE


noun
the compass point midway between south and east;
at 135 degrees
Syn:
southeast, sou'-east, southeastward
Hypernyms:
compass point, point


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.