Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
bevel gear


noun
gears that mesh at an angle
Syn:
pinion and crown wheel, pinion and ring gear
Hypernyms:
gear, gear wheel, geared wheel, cogwheel
Hyponyms:
differential gear, differential


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.