Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
genus Encephalartos


noun
genus of arborescent African cycads;
sometimes classified in family Cycadaceae
Hypernyms:
gymnosperm genus
Member Holonyms:
Zamiaceae, family Zamiaceae, zamia family
Member Meronyms:
encephalartos, kaffir bread, Encephalartos caffer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.