Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
public-service corporation


noun
a company that performs a public service;
subject to government regulation
Syn:
utility, public utility, public utility company
Hypernyms:
service
Hyponyms:
telephone company, telephone service, phone company, phone service, telco,
power company, power service, electric company, light company, water company, waterworks,
gas company, gas service, bus company, bus service


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.