Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
source language


noun
a language that is to be translated into another language
Hypernyms:
language, linguistic communication
Hyponyms:
application-oriented language, problem-oriented language, command language, query language, search language


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.