Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
John Hancock
John+Hancock

[John Hancock]
saying && slang
signature, signed name
Now, Michael, all we need is your John Hancock right here, on the dotted line.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.