Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Arvicola amphibius


noun
common large Eurasian vole
Syn:
water vole, water rat
Hypernyms:
vole, field mouse
Member Holonyms:
Arvicola, genus Arvicola


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.