Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
low-carbon steel


noun
steel with less than 0.15% carbon
Syn:
mild steel, soft-cast steel
Hypernyms:
steel


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.