Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Sir Joseph Paxton


noun
English architect (1801-1865)
Syn:
Paxton, Joseph Paxton
Instance Hypernyms:
architect, designer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.