Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Yenisei River


noun
a Russian river in Siberia;
rises in mountains near the Mongolian border and flows generally northward into the Kara Sea
Syn:
Yenisei, Yenisey, Yenisey River
Instance Hypernyms:
river
Part Holonyms:
Siberia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.