Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
J. B. Rhine


noun
United States parapsychologist (1895-1980)
Syn:
Rhine, Joseph Banks Rhine
Instance Hypernyms:
parapsychologist


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.