Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khả thiadjective
feasable, realizable

[khả thi]
realizable; feasible
Đề án này chỉ khả thi trên giấy thôi
This project is only feasible on paperGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.