Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khỉ già


[khỉ già]
Old monkey! (tiếng rủa của người có tuổi).Old monkey! (tiếng rủa của người có tuổi)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.