Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
lọi xương


(y học) luxation
Lọi xương vai
luxation de l'épauleGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.