Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
lunar year


noun
a period of 12 lunar months
Hypernyms:
year
Part Meronyms:
lunar month, moon, lunation, synodic month


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.