Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Mahdism


noun
belief in the appearance of the Mahdi;
devotion to a Mahdi
Derivationally related forms:
Mahdi, Mahdist
Hypernyms:
Islam, Islamism, Mohammedanism, Muhammadanism, Muslimism


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.