Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mexican


/'meksikən/

tính từ
(thuộc) Mê-hi-cô

danh từ
người Mê-hi-cô

Related search result for "mexican"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.