Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obscurity
obscurity
[əb'skjuəriti]
danh từ
sự tối tăm, sự mờ mịt
sự tối nghĩa, sự khó hiểu
sự không có tên tuổi, tình trạng ít người biết đến
Content to live in obscurity
Bằng lòng sống trong cảnh tối tăm


/əb'skjuəriti/

danh từ
sự tối tăm, sự mờ mịt
sự tối nghĩa, sự khó hiểu
sự không có tên tuổi, tình trạng ít người biết đến

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.