Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
open circuit


noun
an incomplete electrical circuit in which no current flows
Ant:
closed circuit
Hypernyms:
circuit, electrical circuit, electric circuit


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.