Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
opportun


[opportun]
tính từ
đúng lúc, hợp thời
Intervention opportune
sự can thiệp đúng lúc
Au moment opportun
vào thời điểm thích hợp, lúc thuận lợi
phản nghĩa Déplacé, fâcheux, inopportun, intempestif.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.