Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
piezoelectric
piezoelectric
[,pi:,eizoui'leitrik]
tính từ
áp điện
piezoelectric constant
hằng số áp điện


/pai,i:zoui'leitrik/

tính từ
áp điện
piezoelectric constant hằng số áp điện

Related search result for "piezoelectric"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.