Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plasticine

plasticine
['plæstisi:n]
danh từ (Plasticine)
chất dẻo platixin (thay thế cho đất sét nặn)


/'plæstisi:n/

danh từ
chất dẻo platixin (thay thế cho đất sét nặn)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.