Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
putrescine


noun
a colorless crystalline ptomaine with a foul odor that is produced in decaying animal matter
Hypernyms:
ptomaine, ptomain


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.