Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Rameses


noun
any of 12 kings of ancient Egypt between 1315 and 1090 BC
Syn:
Ramesses, Ramses
Instance Hypernyms:
king, male monarch, Rex
Instance Hyponyms:
Rameses II, Ramesses II, Ramses II, Rameses the Great, Ramesses the Great, Ramses the Great


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.