Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
redhorse sucker


noun
North American sucker with reddish fins
Syn:
redhorse
Hypernyms:
sucker
Member Holonyms:
Maxostoma, genus Maxostoma


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.