Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
singular form


noun
the form of a word that is used to denote a singleton
Syn:
singular
Ant:
plural (for: singular)
Hypernyms:
form, word form, signifier, descriptor


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.