Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superimpose
superimpose
[,su:pərim'pouz]
ngoại động từ
đặt lên trên cùng, để lên trên cùng, chồng lên
thêm vàođặt lên trên

/,sju:pərim'pouz/

ngoại động từ
đặt lên trên cùng, để lên trên cùng, chồng lên
thêm vào

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.