Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
to ask after
to+ask+after
thành ngữ ask
to ask after somebody
hỏi thông tin về sức khoẻ của ai, hỏi thăm sức khoẻ
he always asks after you in his letters
trong thư bao giờ ông ấy cũng hỏi thăm anhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.