Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
to have an itchy feet
to+have+an+itchy+feet
thành ngữ foot
to have an itchy feet
muốn được đi cho biết đó biết đâyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.