Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unexpensive
unexpensive
[,ʌniks'pensiv]
tính từ
không đắt tiền
không xa hoa, xoàng xĩnh


/'ʌniks'pensiv/

tính từ
không đắt tiền
không xa hoa, xoàng xĩnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.