Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
visual agnosia


noun
inability to recognize or interpret objects in the visual field
Hypernyms:
agnosia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.