Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
xuất xứnoun
origin, source

[xuất xứ]
origin; source
Từ này xuất xứ từ đâu?
What's the origin of this word?
Lập danh sách những món hàng chưa rõ xuất xứ
To list the items of unknown originGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.