Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abjection
abjection
[æb'dʒek∫n]
danh từ
sự hèn hạ, sự thấp hèn, sự đê tiện


/æb'dʤekʃn/

danh từ
sự hèn hạ, sự thấp hèn, sự đê tiện

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "abjection"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.