Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adducent
adducent
[ə'dju:snt]
tính từ
(giải phẫu) khép (cơ)
adducent muscles
cơ khép


/ə'dju:snt/

tính từ
(giải phẫu) khép (cơ)
adducent muscles cơ khép

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "adducent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.