Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
afro-american


/'æfrouə'merikən/

tính từ
thuộc người Mỹ da đen; người Mỹ nguồn gốc Châu phi

danh từ
người Mỹ da đen; người Mỹ nguồn gốc Châu phi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "afro-american"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.