Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alopecia
alopecia
[,ælɔ'pi:∫iə]
danh từ
(y học) tình trạng hói, sự rụng tóc


/,ælɔ'pi:ʃiə/

danh từ
(y học) tình trạng hói, sự rụng tóc

Related search result for "alopecia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.