Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anglophobe


/'æɳgloufoub/

tính từ
bài Anh

danh từ
người bài Anh

Related search result for "anglophobe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.