Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aplomb
aplomb
[ə'plɔm]
danh từ
thế thẳng đứng
sự vững lòng, sự tự tin


/'æplʤ:ɳ/

danh từ
thế thẳng đứng
sự vững lòng, sự tự tin

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.